Lajf klub - Teórie rovnováhy osobnosti

Lajf klub - Teórie rovnováhy osobnosti

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 28.10.2015 o 16.30 hod. stretnutie Lajf klubu v priestoroch Amaryllis studio na Valchovníckej 11 v Komárne (pri reštaurácii Bandérium). Témou stretnutia boli Teórie rovnováhy osobnosti a zhovárali sme sa s Mgr. Adrianou Furindovou, lektorkou metódy AVIVA.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová