Lajf klub - Súvislosti, rozhovory s Darinou Galisovou

Lajf klub - Súvislosti, rozhovory s Darinou Galisovou

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 18.11.2015 o 16.30 hod. stretnutie LaJf klubu na tému Súvislosti - rozhovory s Darinou Galisovou.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová