Lajf klub - Sebaovládanie vs. závislosť

Lajf klub - Sebaovládanie vs. závislosť

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 24. 2. 2016 o 16.30 stretnutie Lajf klubu. S lektorkou Darinou Galisovou sme sa venovali téme Sebaovládanie vs. závislosť.