LAJF klub – Očista

LAJF klub – Očista

20.3.2014 sa v priestoroch café Teatro uskutočnilo stretnutie LAJF klubu, ktorého témou bola Očista. Lektorka Ing. Renáta Romhányiová hovorila o očiste organizmu. Účastníci sa dozvedeli o rôznych možnostiach a spôsoboch ako telo zbaviť nielen rôznych nečistôt a škodlivín prijímaných zvnútra, ale aj tých, ktoré nás ovplyvňujú zvonka. Každý z účastníkov dostal tabuľku s prehľadom aktívnych a pasívnych fáz orgánov, tzv. orgánové hodiny, podľa ktorej sa môžu riadiť pri očisťovaní organizmu, aj pri každodennom stravovaní.