Lajf klub - Mudry

Lajf klub - Mudry

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 30.4.2015 stretnutie Lajf klubu. Pod vedením lektorky Renáty Romhányiovej sme sa naučili ako pomocou rúk a prstov vytvárať mudry, prastarú metódu na dosiahnutie energetickej, psychickej i telesnej rovnováhy. Pomocou týchto gest sa prenáša energia do ďalších častí tela a tým sa aktivuje ich rovnováha v tele.

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová