Lajf klub - Meridiánové dráhy

Lajf klub - Meridiánové dráhy

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo dňa 26.2.2015 o 16.30 hod. stretnutie Lajf klubu, ktoré sa konalo v priestoroch ROS v Komárne. S lektorkou Ing. Renátou Romhányiovou sme hovorili o meridiánových dráhach, akupunktúre a akupresúre.

 

Fotogaléria: