LAJF KLUB - Mentálna hygiena

LAJF KLUB - Mentálna hygiena

Druhou témou stretnutia Lajf klubu bola mentálna hygiena. Lektorky Renáta Romhányiová a Judit Nagy hovorili o vplyve prostredia, médií, životného štýlu i stravovacích návykov na zdravie a psychiku človeka. Vysvetlili účastníkom ako pôsobí vonkajšie prostredie na duševné, mentálne i fyzické zdravie človeka a naučili ich, akými technikami môžu získať späť rovnováhu organizmu. Cieľom stretnutia bolo ukázať účastníkom, čo všetko vplýva na zdravie človeka a ako môžu svoje telo i myseľ očistiť od týchto vplyvov.