Lajf klub - Etikoterapia

Lajf klub - Etikoterapia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 26.1.2016 o 16.30 stretnutie Lajf klubu. S lektorkou Darinou Galisovou sme sa venovali téme Etikoterapia.