LAJF klub - choroba ako symbol

LAJF klub - choroba ako symbol

Prvé stretnutie LAJF klubu v roku 2014 sa uskutočnilo 21.1.2014 o 16:30 v priestoroch Mokka café, Župná 11, Komárno. Lektorka Ing. Izabela Platznerová hovorila na tému - Choroba ako symbol. Účastníci sa dozvedeli, že každá choroba má svoj význam a nič sa nedeje náhodne. Našepkáva nám, že niečo robíme nesprávne. Chorobu je treba chápať ako zmysluplné dianie, ako prostriedok duše, ktorým sa dajú previesť neriešené duševné konflikty do vedomia.