LAJF klub - Čakry

LAJF klub - Čakry

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo 28.1.2015 v svojich priestoroch stretnutie Lajf klubu. S lektorkou Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o čakrách, hlavných energetických centrách ľudského tela.