Kurz tvorby plagátov - Ako na to...

Kurz tvorby plagátov - Ako na to...

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo Kurz tvorby plagátov - Ako na to..., ktorý sa uskutočnil 14.7.2015 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Účastníci sa naučili vytvárať plagáty a iné propagačné materiály v bezplatnej verzii grafického programu Photoshop CS2.

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová