Kurz tvorby plagátov - Ako na to II.

Kurz tvorby plagátov - Ako na to II.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pokračovanie kurzu tvorby plagátov - Ako na to II., ktorý sa uskutočnil 29.10.2015  v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne. Kurz sa konal pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlavným zámerom prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 14. júla 2015, bolo oboznámenie sa s bezplatnou verziou grafického programu Photoshop CS2. Počas druhého školenia sa účastníci naučili ďalšie postupy a techniky pri vytváraní propagačných materiálov.


Info.: Mgr. Daniela Chytilová