Kultúra v sieti - 17.8.2018

Kultúra v sieti - 17.8.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre kultúrne inštitúcie a osvetové strediská Nitrianskeho kraja štyri na seba nadväzujúce on-line webináre a dvojdňový workshop v rámci projektu Kultúra v sieti, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch september – október 2018.

Hlavnými témami projektu budú najpopulárnejšie sociálne siete a možnosti ich využitia v práci kultúrnych inštitúcií. Tvorba obsahu a komunikácia na webových stránkach, sociálnych sieťach, možnosti reklamy a propagácie na facebooku, instagrame a iných médiách.

Zámerom realizácie projektu je nastavenie správnej komunikácie, popularizácia kultúry a činnosti kultúrnej inštitúcie s využitím sociálnych sietí pod vedením odborníka.

Lektorom webinárov a workshopu je PhDr. Branislav Frk, PhD., manažér vzdelávacích projektov, andragóg, learning designer, odborník na nové médiá a technológie vo vzdelávaní.

Bližšie informácie o webinároch a workshope nájdete v organizačných pokynoch.

V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášky na e-mailovú adresu chytilova.osveta@gmail.com do 17.08.2018.

Účastníci budú registrovaní podľa termínu nahlásenia.

Počet miest je obmedzený.

 

Záväzná prihláška

Organizačné pokyny

 

Info.: Mgr. Daniela Bratská