Krúžok filmovej tvorby

Krúžok filmovej tvorby

Regionálne osvetové stredisko  v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Komárne  pripravili pre mladých filmových nadšencov „Krúžok filmovej tvorby“.  Pod odborným vedením Mgr. Art. Ota Kurucza z mestskej televízie si  záujemcovia o filmovú tvorbu zdokonaľovali a rozširovali svoje zručnosti so zameraním na kameru, zvuk a strih.  Krúžok filmovej tvorby sa bude stretávať raz mesačne v priestoroch Tower TV – SpŠ v Komárne.

 

FOTOGALÉRIA

 

Info.: Jana Mačicová