Kreatívne bez bariér

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne Vám prinášame reportáž k projektu

KREATÍVNE BEZ BARIÉR

 

reportáž SJ

reportáž HU