Kreatívne bez bariér IV. - 10.4.2018

Kreatívne bez bariér IV. - 10.4.2018

Štvrtý rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez bariér IV. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti, na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Naším zámerom je v období od februára do októbra 2018 usporiadať 6 tvorivých dielní, na ktorých sa budeme venovať rôznym témam. Tvorivé dielne sa budú konať v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. V novembri pripravíme v Dome Matice slovenskej v Komárne z celého projektu spoločnú výstavu, ktorá bude prístupná verejnosti.

 

Tvorivé dielne vždy o 9:00 v ZPMP na Ul. priateľstva 2 v Komárne

12. 2. 2018 – Vypaľovanie do dreva

10. 4. 2018 – Textilné farbenie

12. 6. 2018 – Naša priateľka kamera

27. 8. 2018 – Batika na textil

11. 9. 2018 – Jesenná fotografia

9. 10. 2018 – Predvianočná TD

9. 11. 2018 – Výstava – DMS v Komárne

 

Info: Jana Mačicová