FestMlaDych 2018 - uzávierka 28.3.2018

FestMlaDych 2018 - uzávierka 28.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. apríla 2018 Krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb FestMlaDych. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

Uzávierka prihlášok je 28. marca 2018.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto súťaže zúčastniť, prikladáme propozície s potrebnými informáciami a elektronickú prihlášku.

Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v obci Dolná Súča 10. - 11. novembra 2018.

 

Z verejných zdrojov podujatie podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

 

Povinné skladby - noty:

Bratislavská Polka

Prvá Polka

 

Povinné skladby - nahrávky:

Bratislavská Polka

Prvá Polka

 

Info: Pavol Litauszki