Mládež spieva 2013 - Krajská postupová súťaž

Mládež spieva 2013 - Krajská postupová súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás  pozýva na krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Mládež spieva 2013 / 44. ročník, ktorý je venovaný nestorovi zborového spevu Zdenkovi Mikulovi.

Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Ako povinnú skladbu vybral poradný zbor pre zborový spev pri NOC jednu skladbu z cyklu troch žartovných piesní  BOLO TO TAK  od Iris Seghyovej.   Ako nepovinnú skladbu doporučil poradný zbor jednu  z cyklu Hajulienky alebo Pod horičkou  od Zdenka Mikulu.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 13. 4. 2013.   

Najlepšie zbory postúpia na celoslovenskú súťažnú prehliadku, ktorá sa koná 14. – 16. 6. 2013 v Prievidzi.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Nepovinné skladby od Zdenka Mikulu:

 

 

Info:  Pavol Ortuta