Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 28. apríla 2019 o 14.00 hod. 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

Uzávierka prihlášok je do 5. apríla 2019.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto súťaže zúčastniť, prikladáme propozície s potrebnými informáciami.

Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/lednicke-rovne/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.

Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22. - 23. 6. 2019 v Lednickom Rovnom.

 

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia

 

 

Info.: Pavol Litauszki