Koncert zborov Južného slovenska

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame reportžá z Koncertu zborov Južného slovenksa. 

Reportáž časť I.

Reportáž časť II.