Komárňanské FOTO Spektrum 2019

Komárňanské FOTO Spektrum 2019

Komárňanské FOTO Spektrum je tu po roku opäť!

Opäť prešiel jeden rok a ako to už býva zvykom, je tu znova fotografická súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2019. Nadšení fotografi z nášho okresu poslali v tomto roku viac fotografií ako v tých predchádzajúcich.

Dalo by sa povedať, že všetko je vždy rovnaké, ale predsa  je to vždy iné.  A čo robí každoročne súťaž Komárňanské FOTO Spektrum výnimočnou? Predsa samotné fotografie. Koniec koncov, cez fotografie spoznávame tvorcov, ich nové a nové pohľady a vízie na okolitý svet. Fotografie a ich počet poukazujú na to, že v našom okrese žije veľká a hodnotná komunita fotografov, ktorej členovia si vážia a zachovávajú tradície a už existujúce poklady chcú odovzdať ďalšej generácii.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo slávnostné vyhodnotenie súťaže 5.4.2019 o 17 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení František Holop – predseda poroty, Ivan Kelement a Ján Blaško, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu. Po šiestich hodinách ťažkej práce porota udelila 7 prvých, 7 druhých a 7 tretích miest. Ďalej 14 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

V sále MsKS je vystavených 140 fotografií, ktoré si môžete pozrieť aj počas Komárňanských dní do 2. mája 2019. Porota tento rok ocenila 70 najlepších fotografií, ktoré  postupujú do krajskej súťaže.

Súčasťou výstavy je aj  malý fotoprojekt Milana Kmeťa  Východ slnka.

Narodil sa 17. júna 1950 v Komárne, ako najstarší zo štyroch súrodencov. Vo svojom voľnom čase trávil veľa času v prírode, rád cestoval, mal rád najmä hory. Posledné roky svojho života prežil v Štúrove. Ešte aj ako vážne chorý, kým mu to zdravotný stav dovolil, cestoval a rád spoznával nové miesta, krajiny a nových ľudí okolo seba. Bol veľmi zručný a mal silné estetické cítenie, čo sa prejavilo aj v jeho súbore fotografií, ktoré vytvoril ešte v roku 2015. Keďže mal to šťastie, že mohol každé ráno sledovať východ slnka nad ostrihomskou Bazilikou, nenechal si tento krásny pohľad len pre seba.

Veľmi si prial, aby raz jeho fotografie boli vystavené v rámci výstavy pre verejnosť. Túto možnosť ponúklo jeho dcére Mácza Alžbete Regionálne osvetové stredisko v rámci výstavy amatérskych fotografov Komárňanské FOTO Spektrum 2019, ako sprievodné podujatie. Veríme, že sme mu aspoň takto pomohli splniť tento sen. Škoda len, že sa toho nedožil, zomrel vlani, 9. augusta 2018. Veríme, že keby bol dnes medzi nami, mal by veľkú radosť!

 

Fotogaléria

                                                                                                 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2019 - pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2019.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. apríla 2019 o 17.00 hod v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne.

Pre všetkých prihlásených fotografov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

Výstava potrvá do 2. mája 2019.

Ocenení

Vystavujúci

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2019 - uzávierka 10.3.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť po roku pripravuje okresnú súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2019, ktorá je okresným kolom 47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2019.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme propozície s potrebnými informáciami.

Uzávierka odovzdávania prác: 10. marec 2019

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 5. apríl 2019, 17:00 hod. v MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 2. máj 2019

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Propozície

Prihláška

Štítky

 

 

Info.: Jana Mačicová