Komárňanské FOTO Spektrum 2018

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame ktátku reportžá z našej fotografickej súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2018 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.