Komárňanské FOTO Spektrum 2018 - 10.3.2018 - uzávierka

Komárňanské FOTO Spektrum 2018 - 10.3.2018 - uzávierka

Komárňanské FOTO Spektrum 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť po roku pripravuje okresnú súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2018, ktorá je okresným kolom 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku, ktorú je potrebné poslať elektronicky na osveta.vff@gmail.com.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 10. marec 2018

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 5. apríl 2018, 17:00 hod. MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 2. máj 2018

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Propozície

Elektronická prihláška

Štítky na označenie zadnej strany fotografií

 

Info: Jana Mačicová