AMFO 2018

AMFO 2018

Nitriansky kraj pozná svojich najlepších fotografov

Najlepší amatérski fotografi Nitrianskeho kraja sa stretli v Nových Zámkoch na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej fotografie AMFO 2018. Z okresných kôl sem postúpilo 301 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 110 autorov.

Do celoštátnej súťaže postúpilo 116 fotografií a dve multimediálne prezentácie od 70 autorov. Výstava je verejnosti prístupná do 28. júna 2018.  

Súčasťou podujatia bol aj workshop Produktová fotografia, ktorý viedol Mgr. Rudolf Lendel.

 

Ocenení fotografi okresu Komárno

1. skupina  - ČB fotografia

1. miesto                Veronika Bajnóczyová Brnáková - V mojej duši I., V mojej duši II.

ČU                          Kučera Adam - To som ja 1.

ČU                         Janiš Samuel - V okne 1.

ČU                         Jakab András Gergely – Zabudnuté

 

1. skupina - FF fotografia

2. miesto               Jakab András Gergely – Zabudnuté

ČU                         Erdélyi Ester - Tanier starej babky

ČU                         Kučera Adam - Už prichádza

 

2. skupina - ČB fotografia

ČU                         Urban Gyorgy - Letná nálada

 

2. skupina - FF fotografia

3. miesto                Bendík Majo - Letná deva

ČU                         Urban Gyorgy - 4 ročné obdobia

 

3. skupina - ČB fotografia

ČU                         Orvoš Peter - Cez okno

ČU                         Kruger Tibor - Evolúcia

 

Fotogaléria

 

Amatérska fotografia je stále populárna

Komárňanské FOTO Spektrum 2018 (okresná súťaž 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2018) sa stalo opäť žiaducim fórom milovníkov fotografickej tvorby nášho okresu. Svedčí o tom skutočnosť, že do súťaže sa prihlásilo 41 autorov s 248 fotografiami a jednou multimediálnou prezentáciou.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo slávnostné vyhodnotenie súťaže 5. apríla 2018 o 17 00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. Finančne ho podporilo aj Mesto Komárno. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Ladislav Vallach – predseda poroty, Daniel Brogyányi a František Holop, ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Odborná porota udelila 5 prvých, 6 druhých a 6 tretích miest. Ďalej 14 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová.

Na záver podujatia odovzdala riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková Poctu Národného osvetového centra Ladislavovi Vallachovi pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a za dlhoročnú prácu v oblasti fotografie.

V sále MsKS je vystavených 142 fotografií, ktoré si môžete pozrieť aj počas Komárňanských dní do 2. mája 2018. Porota aj tento rok vybrala 100 najlepších fotografií. Tie postupujú do krajskej súťaže, ktorú tento rok organizuje Regionálne osvetové stredisko Nových Zámkoch a bude sa konať 14. júna 2017 v priestoroch Cisársko – kráľovskej historickej Jazdiarne v Nových Zámkoch. 

 

Fotogaléria

                                                               

Pozvánka na vernisáž - 5.4.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva všetkých milovníkov fotografie na slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské FOTO Spektrum 2018, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2018 o 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne. 

Ocenení

Výsledky

 

Komárňanské FOTO Spektrum 2018 - uzávierka 10.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť po roku pripravuje okresnú súťaž Komárňanské FOTO Spektrum 2018, ktorá je okresným kolom 46. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2018.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku, ktorú je potrebné poslať elektronicky na osveta.vff@gmail.com.

 

Termíny Komárňanského FOTO Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 10. marec 2018

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 5. apríl 2018, 17:00 hod. MsKS v Komárne

Výstava potrvá do: 2. máj 2018

 

Súťaž sa koná aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Propozície

Elektronická prihláška

Štítky na označenie zadnej strany fotografií

 

Info: Jana Mačicová