Komárňanské FOTO Spektrum 2016

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame reportáž z vyhodnotenia súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016 v slovenskom aj maďarskom jazyku.