Komárňanské ART Spektrum 2019

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž z našej výtvarnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2019 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.