Komárňanské ART Spektrum 2019

Komárňanské ART Spektrum 2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých kreatívnych výtvarníkov Komárňanské ART Spektrum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami, prihlášku a identifikačné štítky na zadnú stranu diel.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  18. január 2019

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 15. február 2019 o 17.00 hod., Zichyho palác, Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 15. marec 2019

 

Info.: Jana Mačicová