Komárňanské ART Spektrum 2019

Komárňanské ART Spektrum 2019

Keď umenie lieči

Lekári dnes dokážu zachytiť prístrojmi, ako a kde náš mozog vníma farby a ako tento proces vplýva na naše prežívanie, a teda aj na naše pocity, nálady a správanie. Výtvarné umenie sprostredkúva ľuďom cez výtvarnú tvorbu, cez farby, symboly a tvary možnosť vyjadriť svoje pocity, ponúka priestor pre pochopenie seba samého. Výtvarný prejav človeka dokáže prezradiť čo ho teší, čo ho trápi a ako sa práve v tom danom okamihu cíti. Ak máte pocit, že aj vy potrebujete uvoľniť napätie a stres, ktorý sa vo vás hromadí vplyvom náročného životného štýlu, maľujte, kreslite, čarbite a tvorte! Umenie skutočne lieči.

Pre všetkých, čo maľujú pre radosť a potešenie, Národné osvetové centrum v Bratislave už po 56. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo, Komárňanské ART Spektrum 2019, Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 15.2.2019 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku k výtvarnému umeniu tu dokazuje 61 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 129 diel. Nás veľmi teší, že ich počet z roka na rok rastie. V kategórii najmladších, vo veku od 15 do 25 rokov, bolo prihlásených 37 autorov s 51 dielami. V tejto kategórii musíme spomenúť Mgr. Katarínu Vas, učiteľku z Cirkevnej spojenej školy MARIANUM v Komárne, ktorá nad rámec svojich povinností vedie mládež láske k umeniu. Do súťaže prihlásila niekoľko svojich zverencov, priateľov a kolegov. To isté platí aj pre Súkromnú strednú odbornú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, ktorá každoročne prispieva prácami svojich žiakov. Menovite riaditeľovi PaedDr. Zoltánovi Priskinovi a Mgr. Richardovi Aradskému. V druhej kategórii, od 25 do 60 rokov, bolo prihlásených 12 autorov s 40 dielami. V tretej kategórii, autori nad 60 rokov, sa prihlásilo 8 autorov a prispeli do súťaže 26 dielami. A do poslednej kategórie špecifikovaného výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. sa prihlásili 4 autori, ktorí priniesli 12 diel.  

Odborná porota v zložení Rozália Darázsová akad. sochárka – predseda poroty, PhDr. Eva Dénesová a Mgr. Soňa Csontosová – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu no nakoniec, po konštruktívnej diskusii, udelila 4 prvé, 4 druhé a 4 tretie miesta a 10 čestných uznaní. Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Vo výstavnej sále Zichyho paláca bude do 13.3.2019 vystavených 89 najlepších výtvarných diel od 61 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2019 v Nových Zámkoch, postupuje 35 ocenených diel od 22 autorov.

 

Fotogaléria

 

Komárňanské ART Spektrum 2019 - pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské ART Spektrum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 15. februára 2019 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Pre všetkých prihlásených výtvarníkov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

 

Ocenení

Vystavujúci

 

Výstava potrvá do 13. marca 2019.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Komárňanské ART Spektrum 2019 - Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých kreatívnych výtvarníkov Komárňanské ART Spektrum 2019, ktoré je okresným kolom 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami, prihlášku a identifikačné štítky na zadnú stranu diel.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 18. január 2019

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 15. február 2019 o 17.00 hod., Zichyho palác, Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2019

 

Info.: Jana Mačicová