Komárňanské ART Spektrum 2020

Komárňanské ART Spektrum 2020

 Komárňanské ART Spektrum 2020

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Komárňanské ART Spektrum 2020, ktoré je okresným kolom 57. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác:  17. január 2020

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 14. február 2020

                                                                                           o 17:00 hod. Zichyho palác

                                                                          Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 13. marec 2020

 

Do súťaže sa prihlasuje už len ELEKTRONICKY na stránke Národného osvetového centra v Bratislave https://www.nocka.sk/ v sekcii Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.

           

Štítky na identifikáciu výtvarných diel.

 

 

Komáromi ART Spektrum 2020

 

Komáromi ART Spektrum 2020 címmel a Komáromi Regionális Művelődési Központ meghirdeti a Képzőművészeti Spektrum 2020 elnevezésű, az amatőr képzőművészeti alkotások országos többfordulós seregszemléje 57. évfolyamának járási fordulóját.

A verseny iránt érdeklődők számára mellékeljük a szükséges információkat tartalmazó VERSENYSZABÁLYZATOKAT.

 

A Komáromi ART Spektrum 2020 időpontjai:

A munkák leadási határideje: 2020. január 17.

Az ünnepélyes eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója: 2020. február 14.

                                                                                                                17:00, Zichy-palota,

                                                                                               Duna Menti Múzeum Komárom

A kiállítás látogatható: 2020. március 13-ig.

 

A versenybe már csak ELEKTRONIKUSAN lehet bekapcsolódni a pozsonyi Nemzeti Népművelési Központ honlapján https://www.nocka.sk/, az alábbi szekción: Súťaže a prehliadky – Výtvarné spektrum – Chcem sa prihlásiť - Nitriansky kraj – Komárno regionálne kolo.           

 

Címkék az alkotópályázatok azonosítására.

 

 

 

Info: Jana Mačicová