Komárňanské ART Spektrum 2018

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž z našej výtvarnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2018 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.