Komárňanské ART Spektrum 2018

Komárňanské ART Spektrum 2018

Láska na prvé začmáranie, to je Komárňanské ART Spektrum

 

Láska k výtvarnému umeniu rozvíja osobnosť človeka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, obrazotvornosť a analytické myslenie. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Je to tvorivý proces, má schopnosť vyjadrovaciu, interpretačnú, výchovnú i vzdelávaciu. Rôznymi výtvarnými technikami môžeme vyjadriť svoje predstavy, postoje, pocity, sebavyjadrovanie.

Aj preto Národné osvetové centrum v Bratislave už po 55. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2018 Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 2.2.2018 o 17.00 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku na prvé začmáranie dokazuje 56 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 147 diel. Nás veľmi teší, že ich počet z roka na rok rastie. V kategórii najmladších vo veku od 15 do 25 rokov bolo prihlásených 25 autorov s 40 dielami. V druhej kategórii  od 25 do 60 rokov bolo prihlásených 19 autorov s 64 dielami. V tretej kategórii autorov nad 60 rokov sa prihlásilo 5 autorov a prispeli do súťaže 25 dielami. A do poslednej kategórie špecifikovaného výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. sa prihlásilo 7 autorov, ktorí priniesli 18 diel.  

Odborná porota v zložení Mgr. Soňa Csontosová – predseda poroty, Mgr. art. Emőke Szilva a Mgr. Richard Aradský – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu, no nakoniec po konštruktívnej diskusii, udelila  4 prvé,  4 druhé a 4 tretie miesta a 11 čestných uznaní, 1 cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.  

Vo výstavnej sále Zichyho paláca bude do 27.2.2018 vystavených 83 najlepších výtvarných diel od 56 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 25. apríla 2018 v Nových Zámkoch, postupuje 37 ocenených diel od 24 autorov.

 

Fotogaléria

                                                                                            

 

Komárňanské ART Spektrum 2018 - pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie nového ročníka súťaže Komárňanské ART Spektrum 2018, ktoré je okresným kolom 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018.

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy sa uskutoční 2. februára 2018 o 17.00 hod v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Pre všetkých prihlásených výtvarníkov máme o 16.00 hod. pripravený rozborový seminár.

 

Ocenení 

Vystavujúci

 

Výstava potrvá do: 27. február 2018

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Propozície súťaže

Prihláška

Štítky na označenie diel

 

Info: Jana Mačicová