Komárňanské ART Spektrum 2018 - 2.2.2018 - vernisáž

Komárňanské ART Spektrum 2018 - 2.2.2018 - vernisáž

Komárňanské ART Spektrum 2018

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje nový ročník súťaže Komárňanské ART Spektrum 2018, ktoré je okresným kolom 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018.

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku.

 

Termíny Komárňanského ART Spektra:

Uzávierka odovzdávania prác: 12. január 2018

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 2. február 2018

o 17 00 hod. Zichyho palác

Podunajské múzeum v Komárne

Výstava potrvá do: 27. február 2018

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Propozície súťaže

Prihláška

Štítky na označenie diel

 

Info: Jana Mačicová