Komárňanské ART Spektrum 2017

So súhlasom Mestskej televízie v Komárne vám prinášame krátku reportáž zo slávnostného vyhodnotenia súťaže Komárňanské ART Spektrum 2017 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.