Komárňanská pevnosť cez objektív II.

Komárňanská pevnosť cez objektív II.

Komárňanská pevnosť cez objektív II.

Komárňanská pevnosť je historický skvost. Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestom Komárno pripravilo rozšírenie stálej výstavy, ktorá v pevnosti vznikla ešte v roku 2017. Našim zámerom je zhodnotenie doterajšieho úsilia a snaženia amatérskych fotografov, ktorí v pevnosti strávili čas, nafotili nádherné zábery a nechcú si ich nechať len pre seba. 19. septembra sme otvorením ďalšej časti výstavy prispeli k zatraktívneniu tejto pamiatky.

V rámci návštev pevnosti Vás srdečne pozývame na jej prehiladku.

 

Fotogaléria

 

Info.: Jana Mačicová