KAPELA, HRAJ!

KAPELA, HRAJ!

1. ročník podujatia bol podľa hlavných organizátorov veľmi úspešný. Veselá kapela dôstojne reprezentovala okres Komárno aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Veľká vďaka patrí preto Istvánovi Fülöpovi a Veselej kapele za vystúpenie, podobne ako aj Szilvii Vargovej a Krajskému osvetovému stredisku v Nitre za organizovanie tohto podujatia.