KÁLIKŮV PODZIM

V rámci cezhraničnej spolupráce  23. novembra 2013 Občianské združenie Kálik v spolupráci s Zábřežskou kulturní , s.r.o.  a  Římskokatolickou farnosťou Zábřeh pozvalo náš spevácky zbor  Gaudium  z Komárna na 21.ročník prehliadky speváckych zborov  KÁLIKŮV   PODZIM.  Podujatie bolo realizované  na počesť hudobného skladateľa Václava Kálika / 1891 – 1951 /   s podporou Olomouckého kraja a mesta Zábřeh.

            Súčasťou celodennej akcie bol koncert  v Chráme  sv. Bartoloměje  v Zábřehu

určený pre verejnosť,  kde vystúpilo päť speváckych telies : zmiešaný spevácky  zbor Gaudium z Komárna, spevácke zbory zo Šternberka a Vrbna pod  Pradědem a domáce zbory Slavice a Carmen.

            Záver koncertu patril spoločnému vystúpeniu všetkých zborov, kde zaznel i chorál Hospodine, pomiluj ny. Interpretáciou najstaršej českej duchovnej piesne si účastníci pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

             Súčasťou prehliadky bol workshop a rozborový seminár, na ktorom zhodnotili vystúpenia jednotlivých zborov : hudobný pedagóg, zbormajster a profesor Univerzity Karlovej Stanislav Pecháček, docentka Ostravskej univerzity Drahomíra Míčková a profesor JAMU Lubomír Mátl. Zmyslom seminára bolo ponúknuť účinkujúcim a zbormajstrom spätnú väzbu, ktorá im pomôže v ich ďalšej práci so zborom.

             Vystúpenie ZSZ Gaudium z Komárna sa našim českým priateľom veľmi páčilo.

V atmosfére  priateľstva  a radosti náš  zbor prijal ďalšie ponuky na programovú spoluprácu.

 

 

FOTOGALÉRIA