Jana Mačicová

výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, krúžky, propagačné práce

  • Tel.: 035/ 760 3783
  • Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172
  • E-mail: jana.macicova@ros-komarno.sk

                        osveta.vff@gmail.com