Intolerancia a násilie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 19.5.2015 pre žiakov Základnej školy v Bátorových Kosihách besedu s lektorkou Mgr. Adrianou Grupáčovou na tému Intolerancia a násilie. Lektorka sa so žiakmi rozprávala o vandalizme, krádežiach, agresivite a šikanovaní na školách i prostredníctvom virtuálnych sietí. Hovorili spolu o trestnoprávnej zodpovednosti, o vplyve médií a reklamy na správanie sa človeka a tiež o dôsledkoch týchto vplyvov. 

 

Info.: Mgr. Daniela Chytilová