Hviezdoslavov Kubín 2016 - úspech našich recitátorov na krajskom kole v Topoľčanoch

Hviezdoslavov Kubín 2016 - úspech našich recitátorov na krajskom kole v Topoľčanoch

KRAJ

Dňa 10. mája 2016 sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a MsKS v Topoľčanoch krajská súťaž a prehliadka v prednese detí a v tvorbe detských recitačných kolektívov 62. Hviezdoslavov Kubín.

S radosťou Vám oznamujeme úspech našich recitátorov!

Výsledky:

II. kategória - čestné uznanie Šimon BOLEMANT, Základná škola Rozmarínová, Komárno

III. kategória - 1. miesto Annamária CSÓKOVÁ, Základná škola Rozmarínová, Komárno

III. kategória - čestné uznanie Nikoleta DARÁŽOVÁ, ZŠ Nám. Konkolyho-Thege, Hurbanovo

celoštátnom kole Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutoční 22. – 25. júna 2016 v Dolnom Kubíne, nás bude reprezentovať Annamária Csóková.

Recitátorom srdečne blahoželáme!

 

Krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 62. Hviezdoslavov Kubín 2016:

IV. - V. kategória - 21. 4. 2016, Súkromné konzervatórium Dezidera Kárdoša v Topoľčanoch

I. - III. kategória - 10. 5. 2016, Spoločenský dom MsKS, Topoľčany

 

OKRES

Okresné kolo Komárno

Okresné kolo Komárno pre 4. kategóriu sa uskutočnilo 22. 3. 2016 v priestoroch ROS v Komárne

Okresné kolo Komárno pre 1. - 3. kategóriu sa uskutočnilo 23. 3. 2016 v priestoroch Základnej školy na ulici Pohraničnej v Komárne

 

OBVODY

Obvodné kolá súťaže sa budú konať v termínoch:

Obvodné kolo Hurbanovo             10. 2. 2016       uzávierka 28. 1. 2016

 Obvodné kolo Kolárovo                 17. 2. 2016       uzávierka   5. 2. 2016

Obvodné kolo Svätý Peter              3. 3. 2016       uzávierka 17. 2. 2016

Obvodné kolo Komárno                  7. 3. 2016       uzávierka 19. 2. 2016

 

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov - záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno 62. ročník postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2016.

Prihlášky

Propozície

 

Tešíme sa na Vás

 

Info.: Mgr. Dominika Ondičová