HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj tento rok organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl, osemročných gymnázií a dospelých recitátorov – záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno

59. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín 2013

postupová prehliadka recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie

Spádové kolá súťaže HK v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov, ktorí postúpili zo školských kôl sa budú konať v termínoch:

  • Spádové kolo Hurbanovo   13. február 2013
  • Spádové kolo Kolárovo       19. február 2013
  • Spádové kolo Svätý Peter   26. február 2013
  • Spádové kolo Komárno       14. marec 2013

 

OBVODNÉ KOLO HK sa bude konať v termíne 26. a 27. marec 2013

 

Tešíme sa na Vás.

Bližšie informácie: Mgr. Daniela Chytilová