HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012

        Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje  pre recitátorov základných, stredných a vysokých  škôl, osemročných gymnázií  a dospelých  recitátorov  - záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno

Hviezdoslavov Kubín 2012 – prezentácia rodiacich sa osobností s výnimočným talentom

       Hviezdoslavov Kubín ponúka priestor, kde sa stretáva množstvo detí a mládeže. Vymieňajú si svoje radosti i starosti, inšpirujú jeden druhého. Zanietení pedagógovia do prípravy recitátorov vkladajú dušu , čas , schopnosti a nadšenie. Tieto poznatky zúročia a poskytnú potešenie mnohým spokojným návštevníkom i samotným prednášajúcim. Recitátori tak majú možnosť vzdať úctu  autorom a ich literárnym dielam.

58.ročník  HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN - postupová prehliadka recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – VI. kategórie

Regionálne  osvetové stredisko v Komárne  realizuje každý rok spádové  kolá súťaže  HK v umeleckom prednese poézie a prózy pre recitátorov, ktorí postúpili zo školských kôl.

  • SPÁDOVÉ  KOLO  SÚŤAŽE  HURBANOVO                         10. februára 2012
  • SPÁDOVÉ KOLO   SÚŤAŽE KOLÁROVO                            17. februára 2012
  • SPÁDOVÉ KOLO   SÚŤAŽE SVÄTÝ PETER                         28. februára  2012
  • SPÁDOVÉ  KOLO  KOMÁRNO  I. a III. kategória                1. marca 2012
  • SPÁDOVÉ  KOLO  KOMÁRNO  II. IV. V. a VI. kategória     2. marca 2012


OBVODNÚ  SÚŤAŽ  HK  organizátori naplánovali na nasledovné termíny: 

  • 22. marca 2012 – I. a III. kategória
  • 23. marca 2012 – II. IV. V. a VI. kategória

Tešíme sa na stretnutie s  recitátormi, započúvame sa do melódie a  atmosféry hovoreného slova a necháme sa vtiahnuť príbehmi, ktoré sa vynárajú spomedzi riadkov.

Propozície a prihláška vo formátoch doc a pdf na stiahnutie tu...

Bližšie informácie  Vám poskytne

Mgr. Viera Vlčková