HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010 - 56. ročník

Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR

Odborný garant:
Národné osvetové centrum – ústav amatérskej umeleckej tvorby

Organizačný a realizačný garant:
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO v KOMÁRNE
Krajský školský úrad v Nitre


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010 - postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy recitátorov základných škôl a osemročných gymnázií ( I.II.III.IV.V.VI. kategória)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
Obvodná súťaž : HURBANOVO
Miesto: Mestské kultúrne stredisko v Hurbanove
Termín: 8.2.2010

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
Obvodná súťaž : KOLÁROVO
Miesto: Základná škola  J. A. Komenského  v Kolárove
Termín: 10.2.2010

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
Obvodná súťaž : SVÄTÝ PETER
Miesto:  Obecný úrad Svätý Peter
Termín: 12.2.2010

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
Obvodná súťaž : KOMÁRNO
Miesto:  DOM MATICE SLOVENSKEJ v Komárne
Termín: 15.2.2010

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
OKRESNÁ  SÚŤAŽ : KOMÁRNO
Miesto:  DOM MATICE SLOVENSKEJ v Komárne
Termín: 11.3.2010

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010
 
Krajské kolo Topoľčany    (I. - III. kategória a detské recitačné 
                                                kolektívy a divadlo poézie )
                                                miesto konania: Topoľčany
                                                Termín: 27.apríl 2010
Krajské kolo Topoľčany    (IV. - V. VI. kategória)
                                                miesto konania: Topoľčany
                                                Termín :11.máj 2010