Hudobno - poetické pásmo "Či to má vždy tak byť...?"