Hovorené slovo - O veľmi vzácnej lampe - AJ S NAMI DOMA

Hovorené slovo - O veľmi vzácnej lampe - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA... 

Soňa Pavlovčíková zo ZŠ J. A Komenského v Komárne, je recitátorkou I. kategórie postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V roku 2019 sa zúčastnila celoštátnej súťaže s prózou, ktorá sa jej zapáčila, keď jej pani učiteľka prečítala príbeh od Kristy Bendovej "O veľmi vzácnej lampe"

 

VELÜNK IS OTTHON... 

Soňa Pavlovčíková, a komáromi Ján Ámos Komenský Alapiskola tanulója a Hviezdoslav Kubínja elnevezésű, felmenő jellegű verseny I. kategóriájának szavalója. 2019-ben az országos megmérettetésen azzal a prózával indult, mely akkor tetszett meg neki, amikor a tanító néni felolvasta Krista Bendovától a Nagyon értékes lámpáról szóló történetet.