HELIOS fotoklub - Vernisáž 34. členskej výstavy

Nitriansky samosprávny kraj
Regionálne osvetové stredisko Komárno
Helios fotoklub Komárno
Knižnica Józsefa Szinnyeiho Komárno
 
pripravili výstavu

komárňanského fotoklubu Helios,


 
 
 34. členská výstvava bola nainštalovaná v Knižnici Józsefa Szinnyeiho na ulici Eötvosa 35 v Komárne a sprístupnená  do 28. mája 2010.
 
Ladislav Eliáš, súčasný predseda fotoklubu /citát/: Členská výstava sa uskutočňuje v období, keď fotoklub v minulom roku oslávil 50. výročie založenia. Vystavujú tí členovia fotoklubu, ktorí sa v súčasnosti aktívne hlásia k fotoklubu. Sú z mnohých miest: z Komárna, Nesvád, Pribety, Martoviec, Kolárova, Marcelovej, Hlohovca, Nových Zámkov, Ceglédu (ČR) či Ostravy, Trhovej Hradskej i Prahy (ČR). Fotoklub patrí medzi významné a najúspešnejšie fotokluby, čo dokazujú výsledky celoslovenskej súťaže medzi fotoklubmi "Petzvalov mapový okruh fotoklubov", kde získali 2. miesta v štyroch za sebou idúcich ročníkoch. Členovia vystavujú doma i v zahraničí.
 
Pri príležitosti výročnej členskej výstavy prispelo Regionálne osvetové stredisko k vydaniu reprezentačného katalógu.
 
Zábery zo slávnostnej vernisáže si môžete prezrieť v našej fotogalérii.