Grafický design

Grafický design

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 22.1.2014 o 8:00 hod. v priestoroch ROS Komárno odborný seminár GRAFICKÝ DESIGN.

lektor: PhDr. Peter Murár