FOTOVÍKEND 2012

AKTUÁLNE:

Na základe hlasovania na stránke ROS Komárno na FaceBooku sa najlepšou fotkou akcie stala fotografia Maroša Faktora z Komárna.  Víťazná fotografia bude vytlačená v rozmeroch 30 x 40 (45) cm a vystavená na výstave súťaže FOTOREPORTÉR ROKA 2012. GRATULUJEME!

Víťazná fotografia k nahliadnutiu ... FAKTOR naj fotka.jpg (63,6 kB)

Regionálne osvetové stredisko organizovalo počas Komárňanských dní  podujatie s názvom FOTOVÍKEND 2012 ktoré sa konalo 28.-30. mája 2012 a bolo doplnkovou akciou k celoročnej súťaži FOTOREPORTÉR ROKA 2012. Úvodné stretnutie sa konalo v priestoroch Knižnice Józsefa Szinnyeiho, kde fotoreportér TASR Ladislav Vallach prednášal  o dokumentárnej a reportážnej fotografii. Na prednáške sa zúčastnilo 21 fotografov nie len z okresu Komárno, ale aj  Nových Zámkov. Po absolvovaní prednášky sme sa vydali do ulíc Komárna a pod odborným vedením Ladislava Vallacha sa fotilo  všetko navôkol. Fotenie pokračovalo nasledujúce dva dni  individuálne alebo v malých skupinách a fotilo sa až do „omdletia“
30. mája sa v popoludňajších hodinách konalo záverečné stretnutie opäť v priestoroch  knižnice spojené s premietaním a odborným hodnotením fotografií našich nádejných fotoreportérov. Všetci účastníci záverečného vyhodnotenia obdržali Osvedčenie o absolvovaní odbornej prednášky a fotoprechádzky zameranej na dokumentárnu a reportážnu fotografiu. 

Niekoľko záberov  z podujatia nájdete v našej fotogalérii ....                                                             

Album s najkrajšími zábermi fotografov, ktoré vybral  gestor podujatia Ladislav Vallach ...

Informácie: Mgr. Vojtech Valkó, Jana Mačicová