Fotografie starých čias - 9.6.2018

Fotografie starých čias - 9.6.2018

Fotografie starých čias

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Fotoklubom HELIOS plánuje zorganizovať workshop Fotografie starých čias s lektorkou Petrou Doležovou. Na tomto podujatí sprístupníme amatérskym fotografom najstaršiu techniku výroby fotografií.

Fotochemická modrotlač

Fotochemická modrotlač (tiež kyanotypia alebo železitá tlač, z gréckeho kyanos-modrý) je jedna z historicky najstarších fotografických techník, ktorá poskytuje výrazne modré obrazy. Dnes je zaraďovaná do širokej skupiny takzvaných „alternatívnych fotografických postupov.“

Kyanotypia tak bola historicky treťou fotografickou technikou po daguerrotypii a talbotypii (kalotypii), s ktorou bolo možné zhotovovať stabilné fotografické obrazy. Na rozdiel od predošlých techník založených na strieborných soliach je kyanotypia založená na fotocitlivosti železitých komplexov, čo ju radí k lacným technikám. Sám Herschel je autorom dnes bežne používaných výrazov negatív, pozitív, fotografia a snímok.

Toto podujatie finančne podporilo aj mesto Komárno.

 

Termín konania: 9.6.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: Zichy pont Komárno – sídlo fotoklubu HELIOS

 

Účastnícky poplatok: 5,- €

 

Prihláška na stiahnutie

Na workshop sa prihlasujte do 1.6.2018 na adrese: 

Jana Mačicová, osveta.vff@gmail.com

 

Info.: Jana Mačicová