Fotografia nepozná hranice

Fotografia nepozná hranice

Fotografia nepozná hranice

Fotoklub Helios v roku 2019 oslavuje 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti počas celého roka plánuje viac akcií, na ktorých chcú členovia svoju dlhoročnú prácu odprezentovať, okrem iného aj v zahraničí. Regionálne osvetové stredisko v Komárne s finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci s fotoklubmi Helios (SR) a Molaj (MR) spoločnú, interaktívnu, živú výstavu členov oboch klubov v exteriéroch hlavného mesta Maďarskej republiky - Budapešti (Hősök tere). 

V rámci Budapeštianskoho FOTO festivalu 2019 členovia fotoklubov navštívili výstavy: 

Cervantes Intézet Budapešť – Cristina de Middels a Bruno Morais: Excessocenus

Tobe Gallery – Cristina Kahlo: Posthispánico MX

Leonardo da Vinci – reprodukcia niekoľkých obrazov z 15. storočia, ako aj interaktívna a experimentálna zostava takmer 60 technických vynálezov

 

Fotogaléria

Info.: Jana Mačicová