Etika internetovej komunikácie - seminár

Etika internetovej komunikácie - seminár

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo seminár na tému Etika internetovej komunikácie.

Lektorka: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Seminár sa uskutočnil dňa 17.9.2014 o 8:00 v priestoroch ROS v Komárne.

 

Info: Mgr. Daniela Chytilová