Envirofilm 2013

Envirofilm 2013

Pofestivalovú prehliadku filmov s environmentálnou tematikou Envirofilm 2013 sme zorganizovali v dňoch 24. - 27. jún 2013 v priestoroch Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne. Formou projekcie filmov prihlásených do súťaže 19. medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM 2013, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a hlavným organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, sme chceli upriamiť pozornosť mladej generácie na riziká globálnych zmien a poukázať na vplyv životného štýlu človeka na životné prostredie. Počas prehliadky sme žiakom základných a stredných škôl mesta Komárno premietli spolu 7 filmov z piatich európskych krajín. Kvalita filmov poskytla veľa zaujímavých dokumentov a informácií pre pomoc zvyšovania úrovne environmentálnej výchovy v školách i v bežnom živote.

 

FOTOGALÉRIA

 

na stiahnutie: Zoznam filmov so stručnou charakteristikou.pdf (114540)