Dospievanie a závislosti

Dospievanie a závislosti

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 13. marca 2015 o 8.00 hod. prednášku na tému "Dospievanie a závislosti", ktorá sa konala v Špeciálnej základnej škole na Košickej ulici v Komárne. Lektorkou prednášky bola PaedDr. Iveta Szabóová.

 

Info: Mgr. Daniela Chytilová